• สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน


  ยินดีต้อนรับ

 • ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  ขั้นตอนการขอรับ ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.

 • ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  ขั้นตอนการขอรับกล้าหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและรักษาความชื้นในดิน

 • ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  ขั้นตอนการขอรับ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และช่วยสร้างธาตุอาหารไนโตรเจน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาจ้างเลขที่ 40/2564 จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่ ตำบลทาสบเส้า และตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 41/2564 จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่ และขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่ และ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่ ตำบลทาสบเส้า และตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564)

สัญญาจ้างเลขที่ 38/2564 จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 3 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)

ประมวลภาพกิจกรรม