• สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน


  ยินดีต้อนรับ

 • ขอแสดงความยินดีกับ ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นายปราโมทย์ ยาใจ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 • ขอเชิญชวนร่วมงานงานวันดินโลก 2565 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2565

  ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อ.เมือง จ.ตาก ภายใต้หัวข้อ Soils : where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน

 • ปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

  ปุ๋ยอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน