• สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน


    ยินดีต้อนรับ

  • สงกรานต์ ๒๕๖๔

    กรมพัฒนาที่ดินสืบสานประเพณีไทย

  • ร่วมพิธีสรงน้ำพระ

    ณ สวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาเพื่อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์) พร้อมขนส่ง 350 ตัน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์) พร้อมขนส่ง 350 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-budding)

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสํานักงาน สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อ กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงาน สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน