ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

"ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"...

ขอเชิญร่วมงาน "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน" ณ แปลงสาธิต บ้านสันคะยอม หมู่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง ...

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ร่วม Kick Off ไถกลบแทนการเผา..บรรเทามลพิษ..พิชิตหมอกค...

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใน...