ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2564 วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564...

หน่วยพัฒนาที่ดิน 6 ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิต ในกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2564 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564...

หน่วยพัฒนาที่ดิน 6 ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมปัจจัยการผลิต ในกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน (โดโลไมท...

ร่วมต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล...

วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นางสุพัตรา บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน พร้อมด้วยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 7 ...

“การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใ...

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6 ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการ...

สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก 2564 (World Soil Day) "Halt soil salinization, bo...

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก 2564 World Soil Day ภายใต้หัวข้อ "Halt soil salinization,...