ประมวลภาพกิจกรรม

"ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"

ขอเชิญร่วมงาน "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน" ณ แปลงสาธิต บ้านสันคะยอม หมู่ ๖ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.