• สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน


  ยินดีต้อนรับ

 • ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  ขั้นตอนการขอรับ ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.

 • ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  ขั้นตอนการขอรับกล้าหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินและรักษาความชื้นในดิน

 • ขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  ขั้นตอนการขอรับ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และช่วยสร้างธาตุอาหารไนโตรเจน

 • วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี

  วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 "วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 58 ปี"

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัญญาจ้างเลขที่ 23/2564 จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 5 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 24/2564 จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 7 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 7 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ และ 5 ไร่ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ และ 5 ไร่ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประมวลภาพกิจกรรม