ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ และ 5 ไร่ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จำนวน 2 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาเพื่อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์) พร้อมขนส่ง 350 ตัน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร(ไดโลไมท์) พร้อมขนส่ง 350 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-budding)

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสํานักงาน สถานีพัฒนาที่ดินลําพูน

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

ประกาศ เรื่อง รายชื่อ กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงาน สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานสำนักงาน จำนวน 5 อัตรา